Kristne, Muslimer, Islam – ISIS, Talban, – hvad og hvem er egentlig den reelle problemstilling

De højreorienteret politiske partier vinder mere og mere indtog, og debatten er i de sidste mange år blevet mere og mere racistisk. – Man skal ikke lede længe, før man møder mennesker, der nærmest tildeler muslimer og Islam skylden for størstedelen af verdens dårligdomme!

Men er det sandt og i så fald, hvad skyldes dette? 

Faktum er, at verden virker mindre på mange af os, og vi alle er genstand for et mere multikulturelt samfund. Hvilket selvfølgelig skaber nogle udfordringer kulturelt og værdimæssigt når disse mikses. Hvilket ses på alt lige fra de utilpasset unge 2Gér eller 3 Gér, der står foran den lokale 7´eleven, og som i frygt for deres egen mangel på identitet, sender onde øjne til alle, der kigger på dem.

Helt hen til unge ambitiøse pakistanske kvinder og mænd, der farer op af karrierestigen i frygt for ikke at passe ind i deres egne families forventninger og ambitioner.

– Eller det ”granatchok” mange danskere får, når de bevæger sig væk fra Ekstrabladets spalter og gennem børnehavnen, den lokale forening, arbejde eller lignende og bliver tvunget til at interagere – tale, føle, høre og se med deres egne øjne, og ikke fra en avis eller en politikers populistiske øjne, – at disse fremmede muslimer faktisk er søde og rare mennesker. Der endda kan være ligeså kritiske overfor deres egen religion, folkeslag eller mennesker i deres eget eller andre lande. – De ligner jo til forveksling os utrolig meget!

Mere alvorligt bliver vi desværre også præget af de uhyrlige og barbariske tilstande, der hersker i de mellemøstlige og afrikanske lande, såsom Syrien, Irak, og Nigeria hvorunder Islam tit bliver proklameret som bagrunden og fundamentet for dette.

– Anderledes er det selvfølgelig, når vi skal beskrive feriemål som Saudi Arabien, Dubai og Qatar, selvom det hurtigt koster en håndfuld menneskeliv at lave et VM i håndbold og fodbold der. Lande, hvor Islam også praktiseres i stor stil – Vores allierede Saudi Arabien benytter sig eksempelvis stadig af halshugning, som en del af deres strafudmåling. En ting er i hvert fald sikkert, vi er blevet utrolig afhængig af dem økonomisk som kulturelt, om man vil det eller ej!

–  Men hvad er grobunden for denne mistro og frygt, og hvoraf stammer alle disse uhyrlige handlinger? Skal man finde dem i Islam eller et andet sted, – eller et miks af begge?

Uanset, hvad der er rigtigt og forkert bliver disse uhyrligheder meget nærværende, da de proklameres over internettet og manifisteres af de lokale udfordringer, der også opstår i vores eget land.

Men, hvad er løsningen skal vi ændre på grundloven og lade kristendommen være den alt afgørende og samtidig forbyde alle religiøse retninger, der omhandler Islam? –  Eller skal vi sende flere militære styrker af sted for at fjerne de mest rabiate af disse, – i deres egne lande? Eller skal vi blot ignorer det hele og passe vores egen andedam og lukke grænserne for alt, der ikke som minimum har oprindelse i en af vore “venskabslande”.

Den mest konstruktive løsning efter min egen optik – skal indledningsvis findes i en forståelse for, hvad der reelt skaber disse konflikter, og herigennem skabelse af fælles og intelligente mål, og ikke ud fra nogle hovsa lovgivninger baseret på de strømninger, der rører sig lige nu i samfundet.

Jeg er dog på ingen måde ekspert på dette, område – ej heller er jeg Muslim eller tilhænger af Islam, eller nogen anden specifik religion for den sags skyld.

Så dette er mit beskedne bud! – Aladdins magiske tæppe

Indledningsvis har vi selv haft intens aktivitet specielt i de mellemøstlige lande i gennem det sidste årti, mest udtrykt i de krige vi har ført. Uroen har manifisteret en mellemøstlig region, der ikke har skyggen af konsensus imod de uhyrligheder, vi er vidne til, og derfor ikke er i stand til at lave en samlet front, da de har mere travlt med deres egne grænser værdimæssigt og territorialt. – Hvilket i endnu større grad kommer til udtryk i samme form med de afrikanske lande som Nigeria, der hærges af Boko Haram, der dræber folk i tusinder på de mest bestialske måder. Ej heller, synes det som om, at man via Nato kan finde en samlet front, og derfor er vaklende i sine udmeldinger og løsninger.

Udfaldet af denne mangel på forståelse og interaktion synes at have skabt en mellemøstlig rugekasse for ekstremisme, hvoraf jeg er bange for at ISIS kun er begyndelsen, og at vi vil se mange forgreninger af ekstremisme, der udspringer og får deres træning ved grupperinger som ISIS i disse år. – Ligesom man så det i middelalderen under korstogene.

Dette selvom store dele af den muslimske verden vedholdende proklamer at Islam ikke har noget at gøre med ISIS og at Islam er en fredlig religion. Så klinger det hult, i de flestes øre. Når det vi oplever, er et arabisk forår efterfulgt af ekstremisme af den værste skuffe.

Løsningen ligger dog stadig i forståelsen af den manifestation, der sker af disse grupperingers værdier og sociologiske udvikling, hvoraf religionen Islam kun er et middel og ikke et grundlag.

Ligeledes ligger det naturligt for sådanne grupperinger og tankesæt at dyrke magtfulde personer, og siden udvikle det til patriotisme, nationalisme eller religion jf. teorier såsom Det Mentale Kompas og Spiral Dynamics’

Værdisæt og tankemønstre vi alle praktiserer men på forskellige vis afhængig af de etiske, moralske og værdimæssige fortolkninger der hersker. Nogen mere udviklet og raffineret begrundet end andre!Halshugningen er som tidligere nævnt eksempelvis en normal praksis i Saudi Arabien, og tæt på vores egen lille andedam, stoppede men sidste gang med at halshugge folk, I guillotinens eget land Frankrig i 1977 ved halshugningen af Hamida Djandoubi. Ligeledes ser vi stadig dødsstraf effektiviseret på anden vis i andre vestlige lande, hvor det ofte bliver eksekveret med et inviteret publikum!

Ydermere er det sikkert svært at forså retfærdigheden, eller den bedre morale for folk, der bor i Irak, når vi sender droner (robotfly) ind over deres land og bomber mere eller mindre præcise mål. – Alt sammen styret af unge mænd i USA, der skifter deres Playstation ud om dagen med en kontorstol i en militær container i Las Vegas eller på et hangarskib, hvorfra de kan styre droner og bomber verden over.

Udviklingen i Mellemøsten minder til forveksling om en tid vi gennemlevede i Europa i middelalderen, eller under I og II verdenskrig, med de samme former for heltedyrkelse og effektivisering af ens magt. Det bydende spørgsmål er bare om det kun er i Mellemøsten dette sker, eller om vi blot er blevet lidt mere raffineret i vores metoder i den vestlige del af verden?

Dette skal på ingen forstås som en undskyldning eller accept af disse uhyrlige handlinger, men blot et forsøg på at forstå hvoraf det udspringer, og hvad vi kan gøre ved det! 

Men hvis vi dykker tilbage i historien kan vi finde nøjagtig de samme metoder og mønstre, som vi ser i dag og interessant er det at iagttage, at det ikke er de forskellige religiøse retninger der ændrer sig, men de folk der praktiserer det.

Reformen af kristendomen skete ved en gruppe af anderledes tænkende mennesker, der kunne se en bedre og mere frugtbar metode til at nå deres mål ved at forandre måden på, hvorledes vi udfører og værdisætter det samfund vi lever i.

– Hvilket har givet os alt lige vores postmodernisme til den folkekirke vi kender i dag. Alt sammen i dette tilfælde båret igennem af den lutherske reform af kristendommen, dog ikke uden uhyrligheder, som vi ser dem i dag og igen.

Så lad os kigge på, hvad vi har lært af historien, og hvilke nye tanker og processer vi kan støtte, styre og faciliteter i disse lande, således at vi forandrer måden på hvorledes folk udfører de tanker og værdier de har til en mere human tilgang, og ikke kun ved fysisk magt, udryddelse eller racistisk dogmatisering eller ensretning hen imod ”nutidens hellige gral” – demokratiet.

Vi må være blevet klogere, og løsningen bør kunne findes i en balance gang mellem en mere human brug af magt, samt facilitering og styrkelse af de reformer, der er igangsat. Det arabiske forår er først lige startet, og ligesom det tog os i Europa mange år at reformere os selv, er dette ligeledes en proces.

De krige og magtforskydninger vi ser, finder sin grobund i nogle gamle skrifter fra Koranen, men manifisteres af ekstremister, der ser sit snit til at dyrke deres eget værdisæt og morale i en ekstrem grad. Kun ved, at vi selv viser vejen, og deler ud af vores erfaringer fra, hvorledes man kan gøre disse mere humane, finder vi en løsning der er holdbar, og båret frem af forståelse og ikke kun magt.

Dog er det selvfølgelig en balance i forhold til at bevare vores egen identitet og moral, i forhold til at skulle dyrke andres

Giv dig selv dette tankespil og placer dig selv på Aladdins magiske tæppe,  der kan flyve tværs gennem tid, land og forskellige kulturer. Sæt dig selv dernæst, det mål at få svar på et spørgsmål – ”Hvad er meningen med livet?”. – Spørg alt lige fra Obama, Putin, Fouad Mosoum (Iraks præsident), fårehyrden i Afghanistan der ser en drone for første gang,  eller den forvirrede klan leder der kæmper for sin territorier, helt hen til Oluf Palme, Martin Luther King, Ghandi mfl.. – I disse valg og svar er jeg sikker på, at vi finder løsningen.