Samfundet immunsystem

Samfundets immunsystem

Sikke et år vi har haft! - jeg ynder selv at gå og lommefilosofer over problemstillinger, som jeg ikke altid har en åbenlys løsning på, og hvert år dissekerer jeg det ned til et begreb, jeg fokuserer på. Såsom ensomhed, taknemmelighed, egoisme etc.. I år har det ikke været en udfordring at finde et bestemt begreb, da udfordringerne og forskelligheden i vores alles værdisæt har været at få øje på. Både, i vores egen færden, vores land og verden som helhed, har dette desværre ført til både fordømmelse og pres på hinanden, som har skabt en uundgåelig modstand mod hinanden, og et begreb som tillid og/eller sandhed, er blevet en flytbar størrelse.